Colofon/disclaimer

Algemeen

Grafisch oog (Kamer van Koophandel 20120101), hierna te noemen Grafisch oog, verleent u hierbij toegang tot grafischoog.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Grafisch oog en derden zijn aangeleverd. Grafisch oog behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op grafischoog.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Grafisch oog.

Beperkte aansprakelijkheid

De op grafischoog.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Grafisch oog.
In het bijzonder zijn alle prijzen op grafischoog.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Grafisch oog. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Grafisch oog, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

PortfolioProjecten